Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko księgowego Zespołu Szkól im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6, 72-010 Police

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
ul. Siedlecka 6

72-010 Police
ogłasza nabór
na stanowisko

księgowego

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie:

 - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3- letnia praktyka w księgowości, lub

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

 1. znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej,
 2. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
 3. dobra znajomość i umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 4. znajomość obsługi programu ProgMan.
 5. Znajomość co najmniej podstawowa w zakresie rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej,
 6. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy
  o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera (MICROSOFT OFFICE, Internet),
 2. znajomość obsługi programu Powiat,
 3. podstawowa znajomość zagadnień związanych z podatkiem od nieruchomości,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność współpracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 6. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 7. operatywność, zdolność analitycznego myślenia,
 8. dobra organizacja własnej pracy, rzetelność i punktualność.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 2. rozliczanie finansowe placówki związane z jej działalnością,
 3. sporządzanie dokumentacji rachunkowej,
 4. przyjmowanie i kontrolowanie dokumentacji rachunkowej,
 5. archiwizowanie dokumentacji finansowej,
 6. rozliczanie inwentaryzacji majątku,
 7. sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,
 8. analizowanie wykorzystywania środków budżetowych,
 9. wykonywanie sprawozdań finansowych, bilansów,
 10. obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla zatrudnionych w placówce pracowników, rozliczanie deklaracji ZUS, US,
 11. ewidencjonowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 12. przygotowywanie projektu planu finansowego placówki,
 13. kontrolowanie legalności dokumentacji finansowej,
 14. nadzorowanie pod względem poprawności prawnej zawieranych przez placówkę umów, skutkujących zobowiązaniami finansowymi placówki,
 15. monitorowanie zgodności dokonywanych przez placówkę wydatków z ustawą
  o zamówieniach publicznych,
 16. opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów związanych z finansami
  i rachunkowością.

Informacja o warunkach pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 2. umowa o pracę zawierana będzie w trybie oraz na zasadach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. miejsce świadczenia pracy: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
  ul. Siedlecka 6, 72-010 Police,
 4. stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
 5. praca przy monitorze ekranowym przeciętnie powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych, w tym m. in. kserokopiarki, niszczarki, faxu, skanera,
 6. brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń dla osób niedowidzących, niedosłyszących i głuchoniemych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny zawierający pisemne zgłoszenie udziału w naborze opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy
  o pracę, zaświadczenia),
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
  z pełni praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  z jednoczesnym zobowiązaniem się do dostarczenia stosownej informacji
  z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nawiązania stosunku pracy w wyniku przeprowadzonego naboru,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.  Dz. U. z 2014 r. , poz.1182).
 10. ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły (pok. 100) lub przesłać w terminie do 24.08.2018 r. na adres:

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6, 72-010 Police.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Informacja dla kandydatów do pracy:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, że

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
w Policach
;

 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w celu realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;

 

c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;

 

e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;

 

g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

- upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

- podmioty przetwarzające – którym Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

 

h) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, tel.: 500 071 091

 

Metadane

Źródło informacji:Damian Kwiatkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Kwiatkowski
Data wprowadzenia:2018-08-10 10:48:08
Opublikował:Damian Kwiatkowski
Data publikacji:2018-08-10 10:48:53
Ostatnia zmiana:2018-08-10 11:03:40
Ilość wyświetleń:149
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij