Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NAJMIE/DZIERŻAWIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

OGŁOSZENIE

O NAJMIE/DZIERŻAWIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach  informuje, że w trybie bezprzetargowym przeznacza do najmu lub wydzierżawienia część lub całość nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego, oddanych w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,  położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu.

 

1.      Część lub całość nieruchomości może być oddana w najem lub dzierżawę na następujące cele społeczne:

1)      integracja i działania na rzecz dzieci i młodzieży,

2)      rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów,

3)      opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

2.      Oferta winna zawierać:

1)      szczegółowy opis czasu najmu/dzierżawy, warunków płatności, realizowanych zadań,

2)      nazwę i adres siedziby,

3)      aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

3.      Wyłoniony najemca lub dzierżawca zobowiązany będzie, ponadto:

1)      uiszczać na własny koszt podatki i inne opłaty związane z najmowaną/dzierżawioną nieruchomością,

2)      użytkować przedmiotową nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu najmu/dzierżawy oraz teren przyległy w należytym porządku, zachowując wymogi odnośnie ochrony środowiska.

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

ul. Siedlecka 6, 72-010 Police do dnia 20.05.2018 r. do godz. 15:00

 

Lista nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości,

księga wieczysta

Nr działki

Powierzchnia

nieruchomości w ha

1

 

Gmina Nowe Warpno obręb Nr 2
Nowe Warpno

 

Kw SZ2S/00026498/4

101/18

0,4025

2

101/25

0,2442

3

101/92

0,3390

4

101/96

1,0966

5

101/97

0,2300

  6

101/98

0,2206

7

101/99

0,1845

8

101/100

0,2697

9

101/101

0,1933

10

101/102

0,0760

11

101/103

0,1971

12

101/104

0,2035

13

101/105

0,1535

14

101/106

0,1459

15

101/107

0,1036

16

101/108

0,1035

17

101/109

0,1534

18

101/135

0,8811

19

 

101/136

14,4278

20

 

101/249

2,4039

21

 

101/250

0,0837

 22

 

101/252

4,2859

23

Gmina Nowe Warpno obręb Nr 2
 Nowe Warpno

 

Kw SZ2S/00017154/5

 

101/110

0,3335

24

 

101/111

0,1757

25

101/112

0,1668

26

101/113

0,2650

27

101/114

0,1296

28

101/115

0,1377

29

101/116

0,2284

30

101/117

0,2498

31

101/118

0,1682

32

101/131

1,3046

33

101/132

3,4046

34

Gmina Nowe Warpno obręb Nr 2
 Nowe Warpno

 

Kw SZ2S/00033258/2

101/119

0,3407

35

Gmina Nowe Warpno obręb Nr 2

Nowe Warpno

 

Kw SZ2S/00027509/2

101/91

0,2984      (udział 4/11)

36

Gmina Nowe Warpno obręb Nr 2
Nowe Warpno

 

Kw SZ2S/00001112/4

101/83

0,2098   

37

101/84

0,1797

38

101/94

0,2300

         

Opis nieruchomości.

 

Teren ww. działek jest płaski, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony oraz porośnięty roślinnością trawiastą. Działka nr 101/18 jest zabudowana budynkiem stołówki, budynkiem administracyjnym z pokojami na wynajem oraz budynkiem usługowym. Działka nr 101/92 jest zabudowana budynkiem garażowo-warsztatowym oraz budynkiem stolarni. Działka nr 101/96 jest zabudowana 9 budynkami o funkcji mieszkalnej,
5 budynkami o funkcji gospodarczej oraz salą gimnastyczną wraz z zapleczem. Działka nr 101/249 jest zabudowana budynkiem hangaru i budynkiem o drewnianej konstrukcji. Działka nr 101/252 jest zabudowana budynkiem hali sportowej i 2 budynkami o funkcji mieszkalnej. Pozostałe działki są niezabudowane. Dla działek nr 101/83, 101/84, 101/92 i 101/94 przypisany jest udział wynoszący po 1/11 części w działce drogowej oznaczonej nr 101/91. Wszystkie działki stanowią jeden kompleks, który może zostać wykorzystany do prowadzenia działalności jako całość gospodarcza.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomości położone są na terenie, dla którego nie opracowano planu zagospodarowania przestrzennego. W zatwierdzonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Warpno przedmiotowe działki:

a)    o nr 101/18, 101/25 i 101/96 oznaczone są symbolem „4_MN/U.1” – Nowe Warpno (Podgrodzie) strefa dominującej zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami oraz infrastrukturą komunikacyjną i techniczną; dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej – zabudowy usług turystycznych, rekreacji i sportu oraz obiektów celu publicznego,

b)   o nr 101/83, 101/84, 101/91, 101/92, 101/94, 101/97, 101/98, 101/99, 101/100, 101/101, 101/102, 101/103, 101/104, 101/105, 101/106, 101/107, 101/108, 101/109, 101/110, 101/111, 101/112, 101/113, 101/114, 101/115, 101/116, 101/117, 101/118, 101/119, 101/131, 101/132, 101/249 i 101/250 oznaczone są symbolem „4_UT/US.1” – strefa dominującej zabudowy usług turystycznych, rekreacji i sportu (co najmniej 60% udziału powierzchni strefy) z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną; dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej – zabudowy mieszkaniowej z usługami (MN/U) oraz obiektów celu publicznego,

c) o nr 101/135 i 101/136 oznaczone są symbolem 4_ZP.1 – strefa dominującej zieleni urządzonej z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną; dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej – zabudowy usługowej gastronomicznej, sanitarnej lub związanej
z urządzeniami sportowymi; w strefie występują tereny zagrożenia powodzią, na których do czasu zmiany konfiguracji tych terenów w sposób eliminujący niebezpieczeństwo powodzi, obowiązuje całkowity zakaz zabudowy,

d)   o nr 101/252 (dawny nr 101/29), północna część, oznaczona jest symbolem „4_UT/US.1”
 – strefa dominującej zabudowy usług turystycznych, rekreacji i sportu (co najmniej 60% udziału powierzchni strefy) z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną; dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej – zabudowy mieszkaniowej z usługami (MN/U) oraz obiektów celu publicznego; południowa część działki oznaczona jest w strefie 4_ZP.2
 – strefa dominującej zieleni urządzonej z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną oraz istniejącym obiektem sakralnym; dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej
– zabudowy usługowej, gastronomicznej, sanitarnej lub związanej z urządzeniami sportowymi.

 

 

 

.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  w Policach przy ul. Siedleckiej 6
w pokoju nr 100 (na I piętrze) lub telefonicznie pod nr tel. 91 424 13 06  nr wew. 102
lub 512 106 711

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Damian Kwiatkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Kwiatkowski
Data wprowadzenia:2018-05-10 15:34:37
Opublikował:Damian Kwiatkowski
Data publikacji:2018-05-10 15:35:28
Ostatnia zmiana:2018-05-10 15:35:29
Ilość wyświetleń:109
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij