Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Kolorowy pasek

Nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego specjalista

Załącznik Nr 6

do Regulaminu Naboru

na wolne stanowiska urzędnicze/

kierownicze stanowiska urzędnicze

w Zespole Szkół

im. Ignacego Łukasiewicza

w Policach

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze

specjalisty

w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

ul. Siedlecka 6, 72-010 Police

Mając na uwadze brzmienie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze specjalisty w Zespole Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, została zatrudniona pani Edyta Pena, zamieszkała w Policach ul. Siedlecka 6b/2, która zajęła pierwsze miejsce
w rankingu kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor

Zespołu Szkół

im. Ignacego Łukasiewicza

w Policach

Załącznik nr 6


 

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego
specjalista

Miejsce pracy: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka 6

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 902) pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

Niezbędne uprawnienia/umiejętności:

1)       obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      wykształcenie wyższe ze specjalnością administracyjno - publiczną lub zbliżoną,

4)      osoba niekarana wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5)      znajomość zasad i organizacji funkcjonowania jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego oraz przepisów prawnych w tym zakresie,

6)      obsługa komputera w zakresie programu - pakiet biurowy MS OFFICE,

7)      staż pracy - min. 5 lat.

Wymagania pożądane:

1)      biegła umiejętność obsługi komputera (MICROSOFT OFFICE, Internet),

2)      komunikatywność,

3)      umiejętność współpracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

4)      gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

5)      znajomość regulacji prawnych z zakresu postępowania administracyjnego,

6)      odporność na stres,

7)      dobra pamięć, wysoka kultura osobista,

8)      łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,

9)      szybkie przyswajanie nowości, podejmowanie samodzielnych działań w zakresie posiadanej wiedzy,

10)  sumienność, uczciwość,

11)  dyspozycyjność.

Opis stanowiska:

Do zadań specjalisty będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

1)      Współpraca przy realizacji i koordynacji przez ZS w Policach programów i zadań zleconych,

2)      Poszukiwanie wykonawców remontów bieżących, przygotowywanie umów, przygotowywanie dokumentacji do przetargów na prace remontowe, zakupy i usługi,

3)      Realizacja zakupów wyposażenia materialnego obiektów,

4)      Tworzenie zapytań ofertowych zgodnych z Regulaminem i Zarządzeniem Dyrektora,

5)      Sporządzanie umów ze szkołami, firmami i instytucjami wynajmującymi obiekty sportowe
i pomieszczenia w ZS,

6)      Przestrzeganie i nadzorowanie prawidłowej realizacji umów najmu, dzierżawy itp. zgłaszanie
o nieterminowości ich realizacji,

7)      Prowadzenie rejestru zawieranych umów,

8)      Prowadzenie stałej akcji informacji o działalności obiektów sportowych,

9)      Organizacja i koordynowanie pracy obiektów sportowych (pływalni, hali sportowej, kompleksu boisk Orlik, lodowiska),

10)  Sporządzanie - na potrzeby księgowości - comiesięcznych zestawień korzystania z pływalni, hali i innych pomieszczeń ZS  przez szkoły i firmy wynajmujące pomieszczenia,

11)  Opracowanie tygodniowego harmonogramu pływalni,

12)  Udział w przygotowaniach imprez okolicznościowych w Zespole Szkół,

13)  Dokładne, sumienne, terminowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych,
a w szczególności:

a)       dokładna znajomość obowiązujących przepisów dotyczących zakresu pracy,

b)      przestrzeganie przepisów dotyczących tajemnicy służbowej, przepisów o ochronie danych osobowych,

14)  Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Zespołu Szkół zgodnych z zajmowanym  stanowiskiem i wykształceniem.

Informacja o warunkach pracy:

1.       pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym,

2.       umowa o pracę na zasadach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych,

3.       miejsce świadczenia pracy: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police,

4.       stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,

5.       praca przy monitorze ekranowym przeciętnie powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych, w tym m. in. kserokopiarki, niszczarki, faxu, skanera,

6.       brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń dla osób niedowidzących, niedosłyszących i głuchoniemych.

Wymagane dokumenty:

1.       Zgłoszenie do naboru wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko.

2.       Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

3.       Kwestionariusz osobowy.

4.       Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5.       Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

6.       Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).

7.       Oświadczenie o niekaralności.

8.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

9.       Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

10.    Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

Oferty należy składać sekretariacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (pok. 100) lub przesłać w terminie do 10 maja 2018 r. w zaklejonych kopertach, z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko - specjalista" na adres:

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka 6.

Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

UWAGA:
1) za złożoną w terminie uważa się ofertę doręczoną ogłoszeniodawcy,

2) oferty, które wpłyną do Zespołu Szkól im. Ignacego Łukasiewicza w Policach po wyznaczonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Załącznik Nr 6 nabór (13.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Damian Kwiatkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Kwiatkowski
Data wprowadzenia:2018-04-30 09:01:59
Opublikował:Damian Kwiatkowski
Data publikacji:2018-04-30 09:03:14
Ostatnia zmiana:2018-06-05 11:30:29
Ilość wyświetleń:203

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij