Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Kolorowy pasek

Konkurs na wolne stanowisko księgowego

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
ul. Siedlecka 6

72-010 Police
ogłasza nabór
na stanowisko

księgowego

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zatrudni księgowego.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie:

 - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 4- letnią praktykę w księgowości,

 1. znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej,
 2. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
 3. dobra znajomość i umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 4. znajomość obsługi programu ProgMan.
 5. Znajomość co najmniej podstawowa w zakresie rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej,
 6. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy
  o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła umiejętność obsługi komputera (MICROSOFT OFFICE, Internet),
 2. znajomość obsługi programu Powiat,
 3. podstawowa znajomość zagadnień związanych z podatkiem od nieruchomości,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność współpracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 6. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 7. operatywność, zdolność analitycznego myślenia,
 8. dobra organizacja własnej pracy, rzetelność i punktualność.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 2. rozliczanie finansowe placówki związane z jej działalnością,
 3. sporządzanie dokumentacji rachunkowej,
 4. przyjmowanie i kontrolowanie dokumentacji rachunkowej,
 5. archiwizowanie dokumentacji finansowej,
 6. rozliczanie inwentaryzacji majątku,
 7. sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,
 8. analizowanie wykorzystywania środków budżetowych,
 9. wykonywanie sprawozdań finansowych, bilansów,
 10. obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla zatrudnionych w placówce pracowników, rozliczanie deklaracji ZUS, US,
 11. ewidencjonowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 12. przygotowywanie projektu planu finansowego placówki,
 13. kontrolowanie legalności dokumentacji finansowej,
 14. nadzorowanie pod względem poprawności prawnej zawieranych przez placówkę umów, skutkujących zobowiązaniami finansowymi placówki,
 15. monitorowanie zgodności dokonywanych przez placówkę wydatków z ustawą
  o zamówieniach publicznych,
 16. opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów związanych z finansami
  i rachunkowością.

Informacja o warunkach pracy:

 1. pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 2. umowa o pracę na czas określony – na czas zastępstwa pracownika samorządowego zawierana będzie w trybie oraz na zasadach określonych przepisami ustawy
  o pracownikach samorządowych,
 3. miejsce świadczenia pracy: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
  ul. Siedlecka 6, 72-010 Police,
 4. stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
 5. praca przy monitorze ekranowym przeciętnie powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych, w tym m. in. kserokopiarki, niszczarki, faxu, skanera,
 6. brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń dla osób niedowidzących, niedosłyszących i głuchoniemych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny zawierający pisemne zgłoszenie udziału w naborze opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy
  o pracę, zaświadczenia),
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
  z pełni praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  z jednoczesnym zobowiązaniem się do dostarczenia stosownej informacji
  z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nawiązania stosunku pracy w wyniku przeprowadzonego naboru,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 11. ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły (pok. 100) lub przesłać w terminie do 30.05.2018 r. na adres:

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6, 72-010 Police.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędą się
4 czerwca 2018 r.

Metadane

Źródło informacji:Damian Kwiatkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Kwiatkowski
Data wprowadzenia:2018-04-16 11:51:37
Opublikował:Damian Kwiatkowski
Data publikacji:2018-04-16 11:52:39
Ostatnia zmiana:2018-04-16 11:52:57
Ilość wyświetleń:130
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij